In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Maria Elisabetta PIU (Casteddu 1957), Architettu, bividi e traballada a Roma: Incumenzada a picciocchedda sa carriera artistica e si diplomada in su "Liceo Artistico" frequntendi cursusu "Dell'Accademia delle Belle Arti" in Roma.
In su 1980 s'esti laureada i "Archiettettura" in Roma e incumenzada a traballai faendu progettusu e in su mentrisi approfùndada sa connoscèntzia de "arti contemporanea".
Scimbrigu artìsticu ammànniana cui is annos, in arrasgionamentu fegundu cun sa propria formatzioni professionali. Maria Elisabetta circada un accàppiu intru s' òbera e su cuntinidori, in una cumpositzioni a sa moda in sa pintura e cun s' usu de is koloris che inùndanta is quadrusu, trunchendi s'unicitadi de su colori de su ispàtziu chi du contenidi. Is operas suas funti mannasa e t'abarranta in conca, dominendi su logu e utilizzendi is affacchiadas cumenti de fundabisi de passai.
Aintru de is quadrusu prus'pittìcusu, su giogu de is colorisi contada de iscurtas de vida, sensazionisi, attimusu; allarghendi, cuncentrendu, sparessendu, intensifichendusì, accunpangendi chi du castiada a torrai a is emozionisi de s'artista e du punginti a du cumpletai cun is' isproprias, candu su segnali non esti meda craru e giai isparessidi.
Is faìnasa fanti parti de còsasa publicasa e de genti privada. Partècipada a mostrasa cumenti "Biennali d'Italia" e in su foristeri esti connota cun catàlogu e cun pubbricatzioni de Arti.
Viceprésidenti de s'assotziassioni chena incungiu "Movimento Artisti Arte Per" de Roma, traballada cun mèdasa associazionis allogadasa a su sotziali.

 

Biografia: english | français | português | русский |sardu